Privacybeleid


Wij registreren bepaalde persoonsgegevens van u op het moment dat er een offerte opgevraagd wordt en/of een factuur aan u gestuurd wordt. De volgende gegevens leggen wij vast (indien doorgegeven):

- Naam

- Adres

- Postcode en Woonplaats

- (Mobiel) telefoonnummer

- E-mailadres

Naast persoonsgegevens noteren wij tevens de gegevens van de auto waarop de offerte / factuur betrekking heeft.


Alle gegevens (zowel persoons- als autogegevens) worden beheerd en opgeslagen in Autoflex Online.  Om bij de achterliggende data te komen dient er via een RDP sessie te worden ingelogd. Binnen Autobedrijf Van Noort is er 1 medewerker (tevens eigenaar) die de inloggegevens heeft van Autoflex Online; hij is daarom de “persoonsgegevens verwerker”. Autobedrijf Van Noort heeft een verwerkersovereenkomst met Autoflex Online om de data die bij hun op de server staat, veilig te stellen.

Uw gegevens worden, indien deze opgenomen zijn op een factuur, doorgegeven aan ons administratiekantoor ter verdere verwerking voor de BTW aangifte en de jaarrekening. Dit betreft het administratiekantoor Vliegenberg in Hilvarenbeek. Autobedrijf Van Noort heeft een verwerkersovereenkomst met Vliegenberg in Hilvarenbeek.

Uw gegevens worden geheel uit het systeem verwijderd op het moment dat de betreffende auto(s) niet meer bij ons in onderhoud zijn of wanneer u daarom vraagt*. 

Indien een auto langer dan 18 maanden niet meer bij Autobedrijf van Noort is geweest, worden de data (persoons-en autogegevens) daarvan verwijderd mits u aangeeft dit niet te willen.


Wat zijn uw rechten met betrekking tot de door ons verwerkte persoonsgegevens?

- U mag deze altijd inzien op verzoek

- U mag deze door ons laten aanpassen / aanvullen / verwijderen*

- U mag deze opvragen om “mee te nemen”

- U mag uw keuze (wel of geen toestemming om de gegevens op te slaan, te allen tijde wijzigen.

- Indien u van mening bent dat Autobedrijf Van Noort niet goed omgaat met uw gegevens, mag u hierover een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.


Autobedrijf Van Noort gaat uit van het volgende;

Indien wij de genoemde gegevens op het moment van schrijven (3 mei 2018) van u geregistreerd hebben, dan zijn die via u ondubbelzinnig en in alle vrijheid verkregen op het moment dat u een offerte heeft opgevraagd, danwel uw voertuig bij Autobedrijf Van Noort voor onderhoud / schadeherstel hebt aangeboden. 

Alle toekomstige gegevens worden op basis van de AVG wel of niet geregistreerd.


* indien u Autobedrijf Van Noort verzoekt om uw gegevens te verwijderen terwijl uw auto nog wel in onderhoud blijft, is het goed te weten dat de historie van het onderhoud bij Autobedrijf Van Noort van uw auto daarmee vervalt.


Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse service van Google Inc. ("Google"). Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde "cookies" (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om zo het gebruik van de website te kunnen analyseren. De door de cookies gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt overgebracht naar een server van Google in de Verenigde Staten en daar opgeslagen. In het geval dat het IP-adres op deze website wordt geanonimiseerd, wordt uw IP-adres in de lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsstaten van het Akkoord over de Europese Economische Ruimte door Google eerst verkort. Alleen in buitengewone gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de Verenigde Staten overgebracht en daar verkort. In opdracht van de beheerder van deze website zal Google deze informatie gebruiken om te evalueren hoe de website wordt gebruikt, om rapporten over de activiteiten op de website op te stellen en om andere diensten aan te bieden met betrekking tot het gebruik van de website en het internet. De in het kader van Google Analytics door uw browser overgebrachte IP-adres wordt niet gecombineerd met andere gegevens van Google. U kunt het opslaan van cookies voorkomen door in uw browser een daarvoor geëigende instelling te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Verder kunt u het vastleggen en verwerken van de door de cookies gegenereerde gegevens (inclusief uw IP-adres) voorkomen door via de volgende link de zogenaamde "opt-out browser add-on" te downloaden en installeren:

Je kan voorkomen dat Google Analytics gegevens verzamelt door hier te klikken. Er wordt dan een “opt-out cookie” op je website geplaatst, dat zorgt dat je gegevens niet meer worden verzameld als je deze website bezoekt.

Meer informatie over de gebruiksvoorwaarden en gegevensbescherming vindt u bij de voorwaarden van Google Analytics of bij het privacy overzicht van Google Analytics. Wij wijzen u erop dat op deze website Google Analytics met de code "gat._anonymizeIp();" is uitgebreid om een anonieme registratie van IP-adressen (zogenaamde IP masking) te garanderen.